Kabanov, Pavel Aleksandrovich, Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan), Россия